ászf

A szórakoztató központ látogatása csak a Házirend betartásával történhet!
A kiállítás kedd-vasárnapig 14:00-től 22:00 óráig (sz-v: 10:00-22:00-ig) tart nyitva, mely a szezonalitás, illetve zártkörű
rendezvények függvényében változhat.
Az INDOOR látogatói a belépő megvásárlásával és/vagy a területre történő belépéssel a jelen Házirendet elfogadják.

1., Az INDOOR PIRATE szórakoztató központot 5 év felettiek látogathatják,
16 év alattiak kizárólag felnőtt felügyelete mellett.
2., Az INDOOR PIRATE központban egyszerre maximum 50 fő tartózkodhat.
3., Az INDOOR PIRATE egész területén a dohányzás szigorúan TILOS!
4., Az INDOOR PIRATE területére állatokat behozni szigorúan TILOS!
5., A területre éles, szúró, illetve fém és üveg tárgyakat, és egyéb sérülést okozó tárgyakat
bevinni TILOS!
6., Az INDOOR PIRATE területére ételt és italt behozni TILOS! Étel és ital vásárlására és
elfogyasztására a a kijelölt területen van lehetőség. A játéktérben ételt és italt fogyasztani
szigorúan TILOS!
7., A játéktérben elhelyezett tárgyakat a látogatók csak rendeltetésnek megfelelően, saját
felelősségre használhatják.
8., A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a látogató teljes anyagi felelősséggel
tartozik.
9., A nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetért és annak következményeiért a
látogató teljes felőséggel tartozik.
10., Bármely dekoráció megrongálása, a tárgyak eltulajdonítása büntetőeljárást von maga
után.
11., Az INDOOR PIRATE területén készült fotó és videó anyagok a működtető tulajdonát képezik.
Azokat személyiségi jogok figyelembevételével szabadon felhasználhatja. A látogató
elfogadja, hogy az így készült felvételekkel kapcsolatban utólagos anyagi követeléssel
nem léphet fel a központot üzemeltető cég ellen.
12., A szabályok be nem tartása, valamint a nem elfogadható magatartás – durvaság,
verekedés, kulturálatlan viselkedés – szándékos veszélyeztetés, a területről való kizárást
vonja maga után.
13., Az INDOOR PIRATE területén a ruhatár használata kötelező! Az INDOOR területén fokozattan
figyeljenek értékeikre, mert a felügyelet nélkül hagyott tárgyakért és ezekkel okozott balesetekért
felelősséget nem vállalunk!
14., Az INDOOR PIRATE területén rögzítésre alkalmas kamerák vannak elhelyezve. A kamera felvételek
kezelését a GDPR szabályozza.
15., Lejárt jeggyel kapcsolatban kérjük írjon e-mailt az info@indoorpirate.hu címre és csatolja a jegyet!
Ajándékjegyeink 6 hónapig érvényesek, annak meghosszabbítására abban az esetben van lehetőség,
ha a vendég a fent leírtak szerint a lejárat előtt jelzi igényét a hosszabbításra. Ha ezen határidőt a vendég
elmulasztotta, akkor a jegyet úgy tudjuk további 3 hónappal meghosszabbítani, hogy az aktuális jegyár felét
fizeti, azaz 50 %-os beszámításra van lehetőség. Több mint 1 hónapja lejárt jegyet nincs módunkban elfogadni!

ÜSD EL AZ IDŐT!

Budapest, 2023.08.27.